Koszyk
Produktów: 00,00,-
Otwórz koszyk

ProducenciREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WM Sports J. Wilczak

 

 &1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w sklepie prowadzonym przez sprzedającego.
2. Sprzedającym jest sklep internetowy WM Sports Jacek Wilczak, który działa pod domeną wmsports.pl i ma siedzibę w Gliwicach ul. Kościuszki 20/1.
3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa. 


 

&2

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wmsports.pl i dokonać zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.
3. Poprawne podanie e-maila oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.
5. Wszystkie podane na stronie www.wmsports.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
6. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie wmsports.pl, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.
8. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce.
9. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


&3

WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI


1. Sprzedający wysyła zakupiony towar po dokonaniu przez kupującego przedpłaty na konto bankowe sprzedającego lub za pobraniem przy odbiorze towaru.
2. Koszt wysyłki ponosi kupujący.
3. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru do kupującego wynosi do 5 dni roboczych. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15.00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 12 godzin.
4. Do kupującego należy prawo wyboru płatności, które obowiązują u sprzedającego.
5. Decyzja o wyborze podmiotu realizującego zamówienie należy do kupującego.
6. Warunki wysyłki zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej:
- Dla DHL koszt ubezpieczonej przesyłki o wadze do 32 kg wynosi 20 zł brutto przy przedpłacie lub 25 zł brutto za pobraniem.
- Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę realizowaną przez firmę kurierską.
- W przypadku nieobecności kupującego, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru.
7. Warunki wysyłki zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej:

- Koszt przesyłki paczką priorytetową wynosi 15 zł brutto przy przedpłacie lub 18,50 zł brutto za pobraniem (paczka do 5 kg).

8. Warunki wysyłki zamówienia za pośrednictwem Paczkomaty InPost:
- Koszt przesyłki wynosi 9,99 zł brutto przy przedpłacie lub 9,99zł brutto plus dopłata w wysokości 1,8% wartości zamówienia, nie mniej niż 3,50zł brutto za pobraniem.
- Maksymalne gabaryty przesyłki dla Paczkomaty InPost: 41cm x 38cm x 64 cm.
- Jeśli przesyłka będzie większa niż maksymalny rozmiar, sprzedający skontaktuje się w celu zmiany sposobu wysyłki.

9. Warunki odbioru zamówienia osobiście:
- Dla odbioru osobistego nie są naliczane dodatkowe opłaty.
- Sprzedawca zapewnia odbiór osobisty towaru w swojej siedzibie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

&4

KOSZTY I DOSTAWA ZA GRANICE

1. Nie wysyłamy za granicę

 

&5

REKLAMACJE I GWARANCJE


1. WM Sports Jacek Wilczak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 IV.2014
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@wmsports.pl. WM Sports Jacek Wilczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta

4. Koszty przesłania towaru wolnego od wad pokrywa sprzedawca.
5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego jest załączenie do reklamacji kserokopii dowodu zakupu.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi kupujący.

 

&6

CENY I METODY PŁATNOŚCI


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2.  Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
- Przelewem na konto bankowe.
- Gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem).
- Gotówką przy odbiorze w siedzibie WM Sports.
3. Płatności przelewem przyjmowane są na następujące konta bankowe:

Płatności w PLN: 
mBank
WM Sports Jacek Wilczak
Kościuszki 20/1 44-100 Gliwice
nr konta: 68 1140 2004 0000 3202 7481 7404

4. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia klient otrzyma przypomnienie o braku wpłaty drogą mailową. W przypadku braku kontaktu zamówienie zostanie anulowane.

&7

PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży) "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)     proszę wpisać:

-        "Odbierzemy rzecz"; lub

-        "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)     proszę wpisać:

-        "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-        "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-        Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-        Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)      proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

&8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bikestacja.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 

 


Porównywarka

Brak produktów

Poczekalnia

Brak produktów


Informacje dodatkowe